De financiële crisis en de reprise van Götterdämmerung

Terwijl de financiële crisis een cesuur betekende in het Nederlandse culturele leven, was daar tijdens de allerlaatste voorstellingen van de Ring des Nibelungen door de Nederlandse Opera weinig van te merken. De royaliteit van de decors van Götterdämmerung bijvoorbeeld – een volledig bewegend vloeroppervlak dat alleen gedurende de laatste minuten van de opera werd ingezet, het stilleven van voorwerpen dat een volledig nieuw toneelbeeld schetste aan het einde van de voorstelling zonder nog een enkele functie binnen deze opera te hebben – het getuigde van een rijkdom die niet meer van deze tijd is. Het was dan ook meteen duidelijk dat deze opera vóór de financiële crisis gemaakt moest zijn (2005) en nooit in onze tijd, dat wil zeggen ná de enorme bezuinigingsrondes op kunst en cultuur. Wij laafden ons aan een reprise.

En toch deed deze schitterende uitvoering van Götterdämmerung ná de financiële crisis, nu we de weg naar boven weer ingeslagen lijken te zijn, nog een hele andere “reprise” vermoeden. Eén van de maatregelen om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen was de invoering van de bankierseed in 2013. Bankiers en hun bestuurders zouden de maatschappij voortaan moeten beloven eerlijk en integer te zullen handelen[1]. Dat juist Götterdämmerung stijf staat van de eden die gebroken worden is wat dat betreft een teken aan de wand die het ergste doet vermoeden.


[1] Vgl. Blok, V., “The Power of Speech Acts: Reflections on a Performative Concept of Ethical Oaths in Economics and Business”, Review of Social Economy, 71(2)(2013), pp. 187-208.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s