Tag Archives: shakespeare

Othello als strijd tussen de vita contemplativa en de vita activa (Shakespeare, Othello)

Iedereen kent Shakespeares Othello als verhaal over de nobele legeraanvoerder Othello die door de laaghartige Jago ten val wordt gebracht, maar eigenlijk gaat het stuk over de strijd tussen de man van het woord (Othello) en de man van de daad (Jago). Dit wordt meteen in het begin duidelijk, als Jago zegt waarom hij Othello tot op het bot jaloers maakt. Terwijl Othello beloofd had Jago tot zijn luitenant te benoemen, gunt hij uiteindelijk Cassio de eer. Cassio heeft geen weet van de strijd en beschikt alleen over ‘boekenkennis’. Hij is een praatjesmaker en geen man van de praktijk zoals Jago zelf. Een tweede indicatie is Othello, die Desdemona heeft behekst met zijn verhalen en haar heeft verleid met hem te trouwen zonder eerst toestemming te vragen aan haar vader. Volgens Jago bemint Desdemona Othello dan ook vooral om zijn praatjes. Jago daarentegen is een man van de daad, een soldaat en geen geleerde, zo leert Cassio. Mogelijk verklaart dit verschil tussen woord en daad waarom Othello zijn woord niet houdt en Jago’s eer hem gebiedt de Moor te gronde te richten. Zouden we van Othello dan niet moeten leren dat de vita contemplativa misschien wel wordt overgewaardeerd in de Westerse traditie, en oproept tot een herwaardering van de vita activa?